Pro Waldorfské třídy v Liberci hledáme učitelku/ učitele eurytmie.

Požadavky:

  • znalost umění eurytmie
  • VŠ vzdělání (pedagogického směru nebo pedagogické minimum)
  • zájem o waldorfskou pedagogiku a otevřenost novým poznatkům v oblasti vzdělávání dětí a rozvoje osobnosti
  • ochota a připravenost zapojit se do třídních, školních a mimoškolních projektů (např. slavnosti, jarmarky apod.)
  • ochota vzdělávat se ve waldorfské pedagogice v rozšiřujících kurzech a seminářích
  • zájem o respektující a partnerský přístup k dětem i dospělým

 

Když se k nám přidáte, budete mít skvělou možnost:

  • zapojit se do procesu utváření waldorfské školy
  • získat prostor pro tvůrčí a svobodný přístup k vyučování
  • hospitací v ostatních waldorfských školách
  • zažívat přátelskou atmosféru a podporu zkušenějších kolegů

 

Jsme tým lidí, kteří hledají cesty, jak učit a vychovávat co možná nejlépe. Společně utváříme školu, ve které žijí spokojené a naplněné děti, obklopené uměním, vědou a smyslem pro morálku. Spolu s dětmi tvoříme společenství, kde se učíme, hrajeme divadlo, věnujeme se výtvarnému umění, hudbě i pohybu.

Víme, že před každým JAK (učit a vychovávat) musí být nějaké PROČ. Opíráme se o humanistickou tradici evropské filosofie a vědy, vnímající člověka jako nerozdílnou jednotu tří zcela odlišných vrstev: tělesnosti, duševnosti (pudy, pocity, city, představy a vzpomínky) a duchovnosti (objektivní zákonitosti ve světě i ve vedení vlastního života). Z těchto tří vrstev pocházejí potřeby, které jako lidé máme. Musíme o nich vědět, abychom se mohli starat o jejich naplnění. Na těchto třech rovinách se také odehrává lidský vývoj a vzdělávání; musíme jim rozumět, abychom mohli dobře učit a vývoj dětí podporovat.

Naším cílem je zdravý, tvůrčí, autonomní člověk, rozumějící sobě samému i světu kolem sebe, který do mezilidských vztahů a práce vnáší smysl, tvořivost, poctivost, respekt a laskavost. K tomuto ideálu lidství jsme stále jen na cestě. Po této cestě chceme děti vést a víme, že je můžeme dovést jen tak daleko, kam až jsme sami došli. Víme, že se musíme sami rádi učit a sami se vyvíjet.

Nejsme na to sami: jsme součástí českého i mezinárodního společenství waldorfských škol, máme vždy na dosah zkušené kolegy a ochotné mentory.

Pokud je vám tento přístup blízký, ozvěte se nám. Najdete u nás prostor pro seberealizaci, v němž pak práce není povinností, ale tvořivým a smysluplným posláním. Životopisy a motivační dopisy zasílejte na: langova@zs-kaplickeho.cz.