Provozní informace

Družina a volnočasový klub

Waldorfské třídy (ZŠ Kaplického) zajišťují pro své žáky ranní a odpolední družinu. Kapacita družiny je ale omezena a tak pro starší žáky zajišťuje spolek rodičů odpolední volnočasový klub.

PROVOZNÍ DOBA
Pro družinu: 6:30 do 7:55 (příchod nejdéle 7:45) a po obědě dle rozvrhu tříd a končí v 17:00.

Pro volnočasový klub: po obědě podle rozvrhu tříd do 15:30.

Činnosti družiny a volnočasového klubu

V době od 14:00 do 15:00 klidový čas školní družiny, kdy probíhají pravidelné aktivity, často děti chodí ven a jsou mimo školní prostory. Proto je potřeba děti vyzvednout buď před nebo po tomto bloku.

Vychovatelky družiny

Telefon do ŠD – 770 167 011 ,
mimo čas provozních hodin ŠD.

Marcela Jirásková Cinková

cinkova@zs-kaplickeho.cz

Věra Lopraisová

lopraisova@zs-kaplickeho.cz

Vychovatelky volnočasového klubu

Martina Poloprutská

poloprutska@zs-kaplickeho.cz

Šárka Strnádková

strnadkova@zs-kaplickeho.cz

Platba volnočasového klubu (provozuje spolek):

Číslo účtu spolku WIL: 2900585023/2010 Částka 1750,- Kč na první pololetí se hradí do konce září, částka 1750,- Kč na druhé pololetí se hradí do konce ledna. Doporučujeme uhradit obě částky (3500,-Kč) dohromady na celý školní rok.

Stravování

Obědy pro Waldorfské třídy jsou zajištěn v jídelně Mařanova 650, odloučené pracoviště ZŠ Kaplického,. zajištěno dodavatelem Gatron s.r.o., provozovna Na Bojišti. Provozní řád jídelny a přihláška ke stravování, viz Dokumenty ZŠ Kaplického.

Více informací o jednotlivých kroužcích získáte na info@waldorfliberec.cz