Kontakt

Waldorfské Třídy Liberec

odloučené pracoviště ZŠ, Liberec,
Kaplického 384, p.o.

info@waldorfliberec.cz

IČ: 72743379

Mgr. Pavel Zeronik

ředitel školy
+420 608 439 020
zeronik@zs-kaplickeho.cz

Mgr. Šárka Langová

zástupkyně ředitele pro waldorfské třídy
+420 724 563 507
langova@zs-kaplickeho.cz

Ing. Jana Dusilová

hospodářka pro waldorfské třídy
+420 771 176 887
dusilova@zs-kaplickeho.cz

Waldorfská iniciativa, z.s.

info@waldorfliberec.cz

IČ: 02126834

Ing. Daniel Nevařil

předseda WIL
predseda@waldorfliberec.cz

Ing. Jana Dusilová

vedoucí kanceláře
info@waldorfliberec.cz
(+420) 771 176 887

Ing. Tomáš Bayer

místopředseda WIL
mistopredseda@waldorfliberec.cz

Ing. Helena Svobodová

hospodář WIL
hospodar@waldorfliberec.cz