Spolek rodičů

O spolku

Spolek Waldorfská iniciativa Liberec z.s. (dále jen WIL) je pokračováním předchozího Spolku rodičů a přátel waldorfské pedagogiky Wrabec Liberec, který vznikl v září roku 2013 jako občanské sdružení . Hlavním cílem bylo založení waldorfské školy v Liberci. Po čtyřech letech usilovné práce členů a za velké podpory města a pana ředitele Zeronika ze Základní školy Kaplického v Liberci se dne 4. září 2017 otevřela první waldorfská třída v Liberci.

Hlavní cíl Spolku Wrabec byl splněn a na jeho aktivity navazuje Spolek WIL. Spolek dobrovolně sdružuje rodiče žáků waldorfských tříd, učitele a příznivce, přičemž jeho účelem je podpora a rozvoj waldorfských tříd v Liberci a všestranná pomoc při zabezpečení provozu waldorfských tříd při Základní škole, Liberec, Kaplického p.o.

Jádrem spolku jsou rodiče a spolupráce s nimi se pečlivě pěstuje. Rodiče stojí na počátku vzniku školy a tvoří tak stěžejní pilíř školy. Jedná se o náročný proces, který však přirozeně proměňuje vztah rodičů ke škole, stává se osobnějším a intenzivnějším. Waldorfská škola totiž může dětem dát tolik, kolik jsou schopni rodiče dát waldorfské škole. V již fungující škole se rodiče mohou, pokud chtějí, podílet na akcích školy jak interních tak i pro veřejnost (organizace slavností a jarmarků, vytváření kruhů, spoluorganizace výletů, organizování přednášek, financování akcí a další…).

Orgány spolku

Chod spolku řídí následující orgány a současnými členy jsou:

  • Členská schůze (všichni členové spolku)
  • Výkonná rada
  • Nevařil Daniel - předseda
  • Bayer Tomáš - místopředseda
  • Jakubička Tomáš - člen výkonné rady
  • Krtičková Michaela - členka výkonné rady
  • Šneibergová Kateřina - členka výkonné rady

Členství a příspěvky

Členem Spolku WIL se mohou stát zákonní zástupci žáků waldorfských tříd nebo člen kolegia na základě Žádosti o členství (k nalezení ve Stanovách spolku a dokumentech WIL) a zaplacením členských příspěvků.

Výši členských příspěvků stanovuje výkonná rada. Členské příspěvky upravuje interní směrnicí spolku WIL o příspěvcích.
Z příspěvků se hradí potřeby waldorfských tříd, které jsou nad rámec běžných potřeb klasických tříd. Například se jedná o rozšířenou výuku cizích jazyků, zajištění volnočasového klubu pro děti, podíl na nákladech spojenými s přednáškami a osvětovou činností spolku.

Podpořte nás

Jako každá jiná státní škola jsme při svém rozvoji omezení prostředky poskytovaných státem a městem k zajištění základních potřeb školy. Waldorfská škola však potřebuje k vybavení svých tříd a dalších prostor více, aby mohla rozvíjet kvalitní prostředí a zázemí pro své žáky. Do značné míry jsme tedy odkázáni na podporu rodičů a přátel školy, a to tím spíše, že Waldorfské třídy v Liberci nově vznikají a nemají za sebou mnohaletou ustálenou historii jako je tomu např. v Semilech.

Velmi rádi uvítáme podporu v naší činnosti a pokud nás budete chtít podpořit, zde je seznam věcí, které waldorfské třídy v současné době nejvíce potřebují:

Finanční příspěvky v jakékoliv výši je možné poslat na účet Spolku 2900585023/2010 u Fio banky.