Kolegium

Naše kolegium

pedagogický kolektiv je hlavní oporou Waldorfských tříd v Liberci. Tvoří jej třídní učitelé, specializovaní učitelé jazyků – angličtiny a němčiny, uměleckých předmětů – hudební výchovy, eurytmie atd., asistenti pedagogů a vychovatelé.

Jsme zatím kolektiv poměrně malý, ale postupně se rozrůstáme tak, jak každým rokem přibývá nová první třída a vzniká potřeba výuky odborných předmětů ve vyšších ročnících. Naší každodenní snahou je společně vytvářet vstřícné místo pro vzájemné učení, osobnostní rozvoj a seberealizaci dětí, nás i rodičů.

Pomáhají nám v tom čtvrteční společné konference, pravidelné waldorfské semináře a návštěvy zkušených waldorfských mentorů.

Třídní učitelé:

Mgr. Bc. Lenka Novotná

třídní učitelka 1. třídy
lenka.novotna@zs-kaplickeho.cz

Bc. Marta Ježková, DiS.

třídní učitelka 2. třídy
jezkova@zs-kaplickeho.cz

Mgr. Petra Helebrantová

třídní učitelka 3. třídy
helebrantova@zs-kaplickeho.cz

Michaela Pušková Ostrá

třídní učitelka 4. třídy
puskova@zs-kaplickeho.cz

Mgr. Šárka Langová

třídní učitelka 5. třídy
langova@zs-kaplickeho.cz

Mgr. Daniela Fialová

třídní učitelka 6. třídy
fialova@zs-kaplickeho.cz

Mgr. Roman Baran

třídní učitel 7. třídy
baran@zs-kaplickeho.cz

Asistenti pedagoga:

Martina Poloprutská

asistentka pedagoga
poloprutska@zs-kaplickeho.cz

Kateřina Bubáková Ferdanová

asistentka pedagoga
ferdanova@zs-kaplickeho.cz

Barbara Čermáková

asistentka pedagoga
cermakova@zs-kaplickeho.cz

Šárka Strnádková

asistentka pedagoga
strnadkova@zs-kaplickeho.cz

Školní družina

Ing. Marcela Jirásková Cinková

vychovatelka
cinkova@zs-kaplickeho.cz

Věra Lopraisová

vychovatelka
lopraisova@zs-kaplickeho.cz
+420 770 167 011

Volnočasový klub:

Martina Poloprutská

poloprutska@zs-kaplickeho.cz

Šárka Strnádková

strnadkova@zs-kaplickeho.cz

Učitelé:

Ing. Kamila Nevařilová

učitelka anglického jazyka
nevarilova@zs-kaplickeho.cz

Mgr. Michaela Psotová

učitelka anglického jazyka
psotova@zs-kaplickeho.cz

Alex Baker

učitel anglického jazyka
baker@zs-kaplickeho.cz

Mgr. Eva Hudcová

učitelka německého jazyka
hudcova@zs-kaplickeho.cz

Monika Šperlová

učitelka německého a anglického jazyka
sperlova@zs-kaplickeho.cz

Mgr. Alena Tichá

učitelka hudební výchovy
ticha@zs-kaplickeho.cz

Bc. Dagmar Skalská

učitelka eurytmie
skalska@zs-kaplickeho.cz

Ing. Tereza Bubeníková

učitelka eurytmie
bubenikova@zs-kaplickeho.cz

Ing. Tereza Jirovská

učitelka pracovní a výtvarné výchovy
jirovska@zs-kaplickeho.cz

Ing. Jana Dusilová

hospodář pro waldorfské třídy
dusilova@zs-kaplickeho.cz