Pracovní příležitosti

Proč u nás učit?

Najdete u nás prostor pro seberealizaci, v němž pak práce není povinností, ale tvořivým a smysluplným posláním. Jsme tým lidí, kteří hledají cesty, jak učit a vychovávat co možná nejlépe. Společně utváříme školu, ve které žijí spokojené a naplněné děti, obklopené uměním, vědou a smyslem pro morálku. Spolu s dětmi tvoříme společenství, kde se učíme, hrajeme divadlo, věnujeme se výtvarnému umění, hudbě i pohybu.

Víme, že před každým JAK (učit a vychovávat) musí být nějaké PROČ. Opíráme se o humanistickou tradici evropské filosofie a vědy, vnímající člověka jako nerozdílnou jednotu tří zcela odlišných vrstev: tělesnosti, duševnosti (pudy, pocity, city, představy a vzpomínky) a duchovnosti (objektivní zákonitosti ve světě i ve vedení vlastního života). Z těchto tří vrstev pocházejí potřeby, které jako lidé máme. Musíme o nich vědět, abychom se mohli starat o jejich naplnění. Na těchto třech rovinách se také odehrává lidský vývoj a vzdělávání; musíme jim rozumět, abychom mohli dobře učit a vývoj dětí podporovat.

Nejsme na to sami: jsme součástí českého i mezinárodního společenství waldorfských škol, máme vždy na dosah zkušené kolegy a ochotné mentory.

Na utváření školy se podílí i rodičovský spolek Waldorfská iniciativa Liberec, z.s., která v rámci svých možností podporuje učitele např. v jejich osobním a profesním rozvoji (finanční podporou na semináře týkající se waldorfské pedagogiky….), balíček benefitů např. sleva na členských příspěvcích, volnočasové aktivity apod.

Hledáme spolupracovníky s odpovídajícím vzděláním a znalostí waldorfské pedagogiky (popř. ochotou se v této oblasti vzdělávat) na pozice: